Foredragsprogram 2017

 

 

Hjem

Nyheter

Bøker

Avisartikler

 

Om Vennetreff

Referater

Filmer

Lydopptak

 

KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR

Foredragsrekke lørdager kl.14 i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

21.10.2017:Et uønsket folk. Hvordan 66 norske rom endte i Auschwitz

Historiker Carl Emil Vogt legger fram ny forskning om norske roms skjebne før, under og etter andre verdenskrig. Norsk "sigøynerpolitikk" gikk fra 1927 ut på å nekte rom adgang til landet gjennom den såkalte sigøynerparagrafen.

Tvunget ut av landet strandet en gruppe rom i Belgia og ble deportert derfra i 1944 til Auschwitz. Bare fire av 66 overlevde. Noen satt også i egne franske konsentrasjonsleirer for "nomader". "Sigøynerparagrafen" ble stående helt til 1956.

4.11.2017: Kongehuset i krig.

Tor Bomann-Larsen: Haakon VIIs betydning for Norge har aldri vært større enn i de fem årene da han befant seg på fremmed jord. Hvorfor ble monarki og motstandskamp tilnærmet synonyme begreper for det norske folk?

25.11.2017:Da de jødiske barna flyttet til Norge

Nina Grünfeld forteller med utgangspunkt i filmen og boken ”Ninas barn” historien om norgeshistoriens første politiske barneflyktninger – de jødiske barna som kom fra Østerrike og Tsjekkoslovakia til Norge mot slutten av 1930-tallet.

2.12.2017:Himmlers hemmelige nettverk i Skandinavia

Terje Emberland : Himmler og hans SS-organisasjon arbeidet i flere år før Hitlers maktovertakelse i 1933 systematisk og i det skjulte for å etablere et nettverk av pålitelige støttespillere i Skandinavia. Hvem var Himmlers norske, svenske og danske venner, og hva ville SS bruke dem til?

 

11. mars BRENT JORD 1944-1945 Heltene. Ofrene. De skyldige.

50 000 tvangsevakuerte og 12 000 nedbrente hus var blant de synlige resultatene etter «brent jords taktikk» i Finnmark og Nord-Troms. Det var store lidelser, og mange helter. Hva gjorde den norske regjering i ettertid, og hvorfor ble øverstkommanderende Lothar Rendulic frifunnet i Nürnberg? Forfatter Asbjørn Jaklin

 

25. mars KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR

«OPERASJON ASFALT»- kald krig om krigsgraver

I 1951 pågikk «Operasjon asfalt» - omfattende flytting av levningene etter døde, sovjetiske krigsfanger. Hvorfor skjedde det, hvordan reagerte lokalbefolkningen, og hvorfor ble gravene sentrale i det norsk-sovjetiske samarbeidet? Historiker Marianne Neerland Soleim

 

1. april KRIG, OKKUPASJON OG OPPGJØR

ORGANISATION TODT Organisation Todt var en av nazi-Tysklands største organisasjoner,

og i Norge den største forbrukeren av tvangsarbeidskraft under krigen. Hva slags organisasjon var OT, hvorfor kom den til Norge, og hva ble virkningene? Hans Otto Frøland

 

6. mai FARLIG OG NØDVENDIG – transport og reise mellom Festung Norwegen og Riket 1940-1945 Historiker Berit Nøkleby

 

10. juni TIDSVITNE EDITH NOTOWICZ i samtale med direktør Guri Hjeltnes

Mens hele hennes familie ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer,overlevde Edith Notowicz dr. Mengeles medisinske eksperimenter i Auschwitz. Hun var bare 15 år gammel da krigen sluttet. Hvordan er det mulig – både å overleve, og å fortsette livet i ettertid?

 

 

 

 

Søndager kl.14 på HL-senteret

2. april ALBERT VILJAM HAGELIN– Quislings høyre hånd

Hvem var Hagelin – bergenseren med en jødisk bestefar, som hadde levd hele sitt voksne liv før 1940 i Tyskland? Hvordan kunne han få så stor innflytelse, og hva var hans motiver?

Historiker Nina Drolsum Kroglund HL-SENTERET

 

7. mai PRESTEN SOM VILLE NAZIFISERE NORGE               

Presten Sigmund Feyling var en av de mest sentrale nazistene i Norge under 2. verdenskrig. Som ekspedisjonssjef i Kirke og undervisningsdepartementet i Quisling-regjeringen var den ambisiøse presten fra Egersund et effektivt og farlig redskap i nazistenes tjeneste. Jostein Berglyd

 

21. mai kl. 14.00 HL-SENTERET

BOKLANSERING HIMMLERS VALKYRIER Norske frontsøstre på Østfronten

Historiker Eirik Gripp Bay / Portal forlag Mottakelse etterpå. Hvem var det som ble frontsøstre i Norge, og hvor mange var de? Hva gjorde frontsøstrene som del av den tyske invasjonsstyrken i øst?