Olavskorset        Beskrivelse: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Coat_of_arms_of_NO_1721_Verdal.svg/100px-Coat_of_arms_of_NO_1721_Verdal.svg.png                  Beskrivelse: http://www.larssonfamily.se/flaggor/skanes-flagga.png                      Beskrivelse: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Nasjonal_Samling_insignia.svg/220px-Nasjonal_Samling_insignia.svg.png

Nasjonal Samlings merke var Olavskorset. I et intervju med ” Fritt Folk” 17.5.1943, 10-årsdagen for Nasjonal Samling, fortalte minister Prytz følgende: ”Vårt nuværende norske flagg, begynte minister Prytz – ble først laget for om lag 100 år siden, på den tiden da den store franske revolusjons tanker hadde slått dype røtter i mange nordmenns sinn. Vi kjente lite til vår tidligere historie, og vi syntes vi i vårt nasjonalflagg burde bære trikolorens vakre farger; rødt, hvitt og blått. Så mye visste vi imidlertid om våre gamle tradisjoner, at et nordisk land måtte ha et korsbanner. På den måten ble det norske flagget til.

Det flagget har vi no hatt i 100 år. Det har gjort Norges navn kjent og aktet på alle hav. Vi er stolte av flagget vårt.

Men de gamle norske farger er andre enn flaggets farger av i dag. Vi kjenner til at Magnus Barfot hadde en gyllen løve på rød bakgrunn som sitt skjoldmerke. Men vi har et enda eldre emblem med de samme farger: Hellig Olavs kors.

Som de vet, forsvant en hel del herlig norsk kunst sydover til København under dansketiden. Blant disse ting var også et antemensale – forstykket til et alter, som en gang i tidlig middelalderen hadde stått  i en trøndersk kirke.

Ved 900-års-jubileet for slaget på Stiklestad i 1930, fant danskene ut at de ville gjøre en urett god igjen. De sendte antemensalet som en gave til det norske folk. Dette antemensale står nå i oktogonen i Trondheims domkirke, - i et lite kapell bakenfor høyalteret . Det ansees visstnok for å være malt en gang i 1200-tallet, ikke så mange generasjoner etter Stiklestad. På antemensalet ser vi kong Olavs hirdfolk framstillet, bærende et skjold med gult korsmerke på rød bunn. Selve kongens skjold bærer de samme farger som hirdens. Dette merke er et av de eldste i heraldikken i det hele tatt kjenner. Og dette kostelige merket har vi altså oppbevart på antemensalet i Trondheims domkirke. Ingen som har høve til det - bør unnlate å valfarte dit for å se landets eldste Olavskors.

-          Og dette merke på antemensalet er altså grunnlaget for Nasjonal Samlings merke?

-          Jeg kan fortelle Dem en liten episode i forbindelse med spørsmålet om hvorledes merket ble til. Da Føreren i 1930 forberedte stiftelsen av ”Den nordiske Folkereisning” i Norge, snakket han ofte både om Solkorset og om Olavskorset som emblem for denne bevegelse. For å få en prøve på et sådant emblem, henvendte jeg meg til en gullsmed og bestilte en knapp i form av et rundt vikingeskjold og med Olavskorset, det vil si et gullkors på rød bunn, som skjoldmerke. Da jeg skulle hente knappen, viste det seg at man hadde vært nødt til å sette en ring rundt kanten av knappen for å holde emaljen på plass.  Da Føreren fikk se knappen, aksepterte han den straks som Nasjonal Samlings merke, fordi den kombinerte Solkorset med Olavskorset! Den var et Solkors i Hellig Olavs farger.” 

 

http://www.pilegrim.info/images/xxlarge/641311.jpg