Vennetreff for NS-barn

 

Hovedside

Nyheter

Vennetreff

Referater

Litteratur

Avisartikler

Filmer

Lydopptak

 

Ingerid Hagens bok ”Oppgjørets time”

 

Oppgjørets time Om landssvikoppgjørets skyggesider

Historien Etterkrigs-Norge ikke har villet se i øynene
Fredsvåren 1945 ble det sagt at rettsstaten skulle gjeninnføres i Norge. Men i fengsler og fangeleirer ble fangene utsatt for tortur. Folk som kalte seg «Gode nordmenn», ikke minst hjemmefrontmenn, rundjulte dem og lot dem drive straffeeksersis i timevis, utsatte dem for liksom-henrettelser, frarøvet dem nattesøvnen og sulteforet dem.
De som protesterte mot dette eller andre rettssikkerhetsbrudd, ble holdt utenfor eller stemplet som undergravere av landssvik-oppgjøret. Andre ble dømt for injurier mot myndighetspersoner og fikk fengselsstraff. I kulissene gikk de store fiskene fri – blant andre de som hadde drevet økonomisk samarbeid med tyskerne i stor stil.
For første gang går en historiker systematisk gjennom retts-dokumenter og annet kildemateriale som viser disse æreløse sidene ved landssvikoppgjøret.

«Glimrende og svært viktig dokumentarbok om behandlingen av landssvikerne etter krigen.
Det er som kjent seierherrene som skriver historien. Da er det desto viktigere at seierherrenes barnebarn går historien kritisk etter i sømmene. Det er nettopp den jobben Ingerid Hagen gjør med sin imponerende veldokumenterte og velskrevne bok Oppgjørets time.
... Ingerid Hagen er en kompromissløs sannhetssøker. Hun river opp gamle sår for ubarmhjertig innsyn, og hun nøler ikke med å navngi en rekke leger, diakoner fengselsbetjenter og militære som åpenbart gjorde seg skyldige i grove overgrep.
... Man kan [ikke] godta at seierherrene tar i bruk de samme metodene som sine uskadeliggjorte fiender. Derfor er Ingerid Hagens bok så viktig.»
      Sindre Hovdenakk, VG.

«Oppgjørets time er kommet
Forfatterens originale og jeg vil si banebrytende innsats er at hun som den første underkaster selve gjennomføringen av oppgjøret en kritisk prøvelse og dermed setter ofrene i fokus – rettsoppgjørets ofre, de menneskene som ble forfulgt og straffet av staten.
Det er nesten flaut å måtte kalle dette banebrytende.
Vi er ikke som dem – det er den eneste holdning som forsvarer et strengt og omfattende oppgjør, om man vil unngå hevnens og gjengjeldelsens umenneskelige avgrunn. Det er fordi vi nordmenn sviktet på dette punkt ... at Ingerid Hagen beveger vår samvittighet – selv sytti år etter hendelsene hun skildrer.»
     Hans Fredrik Dahl, Dagbladet

«Veldokumentert, velskrevet og viktig om behandlingen av landssvikerne etter krigen
Hagen er kompromissløst etterrettelig. Denne boken er et høyst betimelig referanseverk om brutaliteten i behandlingen av landssvikerne, men i en bredere og kanskje viktigere forstand er boken en advarsel om hvor uhyggelig det kan bli når vi river bindet vekk fra fru Justitias øyne.»
     Tor Dishington Johansen, Bergens Tidende

«Vårt bilde av den første etterkrigstiden trenger en revurdering. Ingerid Hagens bok er et kraftfullt bidrag til en slik nyansering av historien og vårt syn på oss selv.
...Selve klimaet for fri forskning i de delene av norsk historikermiljø som befatter seg med okkupasjonstiden er kommet under debatt. Hagens bok utfordrer det sterke miljøet omkring Hjemmefrontmuseet. Denne utfordringen virker både nødvendig og forfriskende. Andre land i Europa har forlengst sett yngre historikere balansere, nyansere og avheroisere deler av krigsmytene. Ingerid Hagens bok er et viktig bidrag til en slik prosess her hjemme, den er til dels rystende lesning og et nyttig lærestykke i bearbeidelsen av nasjonal selvgodhet..»
     Leif Ekle, NRK

«Nå kommer boken om historiene vi ikke har villet høre.
... en rystende beskrivelse av de mørkeste sidene av overgangen fra krig til fred.
Oppgjørets time ... er en bok vi er nødt til å ha, selv om det faktisk gjør vondt å lese. Skal vi overkomme fortiden, er vi nødt til å rette lyskasteren mot våre aller mørkeste hjørner. Det er det Ingerid Hagen har gjort, med stor grundighet og enda større mot. Ennå koster det å fortelle en annen historie enn den offisielle om oppgjøret i 1945.»
      Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

«Dokumenterer tortur og mishandling.
Hadde historikaren Ingerid Hagen skrive denne boka i åra like etter krigen, ville ho vorte tiltala og mest sannsynleg dømd, slik det skjedde med dei mange som då kritiserte landssvikoppgjeret. No har ho levert den fyrste faghistoriske undersøkinga av fangehandsaming og soningstilhøve for landssvikfangar. Det er skakande lesing. Like opprørande er det å lesa om kva justisstyresmaktene fekk seg til å gjera med dei som ytra seg kritisk til oppgjeret. ... Handsaminga av landssvikarane er ein skamplett som det er på høg tid å draga fram i ljoset og ta eit oppgjer med.»
    Arvid Bryne, Dag og Tid

«En annen fortid er mulig
... en ganske nøktern, men intens bok om et Norge hvor jubelen bruser ute under løvtrærne i 1945, men hvor hevnen råder inne i interneringesleirene og i cellene. Hagen beskriver payback time: Et Norge hvor de frigjorte kan få tatt igjen mot sine gamle undertrykkere av hjertens lyst. Det er tøff lesning. ... Ingerid Hagen har fått svært mye ros for sin bok, med god grunn. ... solid researchet og gjennomarbeidet ... Dette er som type en bok vi trenger, den er ikke oppblåst og den forstår forutsetningene i tiden den handler om.»
      Lasse Midttun, Morgenbladet

«Nye fortidsbilder
Alt handler om perspektiv, om å se verden og historien med andre briller. ... Det er fra nå av at vi virkelig kan ta inn over oss at fortida ikke er hva den en gang var.»
      Dag Herbjørnsrud, Ny Tid.

«Fram i lyset, tydelig
... utvilsomt viktige bidrag til krighistorien ... bringer oss nærmere den betennelsen som satte seg i en tid full av traumer og retthaverskhet, usikkerhet om egne valg og hevn. Betent er det fortsatt ...»
      Mona Ringvej, Klassekampen.

«I skyggen etter krigen var kattene grå
Vi kan lære noe ved å stikke neven i våre krigshistoriske vepsebol. ... mishandlingen [under oppgjøret] ble unnskyldt, mens de som hevet stemmen møtte sanksjoner. ... Slik er det heldigvis ikke lenger. Nå står det om å ta innsigelsene inn i vår felles hukommelse. Noe som er viktig nok.»
      Halvor Finess Tretvoll, Dagsavisen

«... nøktern og lidenskapsløs ... ny og meget saklig innpakning
Ekstra vondt er det å lese om overgrep mot totalt forsvarsløse mennesker, i form av mishandling, utsulting, voldtekter, likbæring uten hansker og ikke minst lekehenrettelser og fremvisning av fanger til allmenn avsky. Ja, det smerter.»
    Tore Dyrhaug, Tønsbergs Blad.